top of page

P O Z O R - nový bezpečnostní předpis pro komínové plynové spotřebiče (kotle)


Dne 1. srpna 2013 vstoupila v platnost inovovaná technická pravidla TPG 704 01, která podstatně zpřísnila bezpečnostní požadavky pro provoz komínových plynových spotřebičů. Pravidla zpřísnila posozování dostatečnosti přívodu vzduchu pro spalování u komínových kotlů, ohřívačů TUV a komínových WAV.

Inovovaná technická pravidla se vztahují jak na nově dodávané spotřebiče, tak i na spotřebiče již v minulosti nainstalované (instalované podle pravidel původních) a zavádí nutnost nového aktuálního posouzení bezpečnosti spotřebiče z hlediska přívodu vzduchu pro spalování.


Co se vlastně v oblasti bezpečnosti změnilo? Zjednodušeně řečeno, komínové spotřebiče mohou být dnes umístěny a používány pouze v místnostech, do kterých je přiváděn čerstvý spalovací vzduch pro spotřebič neuzaviratelným ventilačním otvorem, nebo sacím potrubím přímo z venkovního prostoru (např. z ulice apod). U nových instalací lze komínový kotel tedy instalovat v podstatě pouze do technických místností se sáním vzduchu (kotelen, sklepů apod.). U již dříve namontovaných kotlů v bytech a obytných částech rodinných domů je třeba vytvořit na fasádě domu ventilační otvor s mřížkou, kterým si bude plynový spotřebič sát vzduch pro spalování. Možné je i např. místo části skla ve ventilačním okně instalovat síťku a takto přívod vzduchu zajistit. Minimální rozměr ventilačního otvoru je 200cm (tzn. např. otvor 10x20cm). Pozor však, tyto otvory nesmějí být nikdy, ani v zimním období ucpávány a průchod jakkoliv chladného vzduchu musí být nepřerušovaný. Výjimka pro instalace sacích otvorů je povolena u bytů a domů s naprosto původními okny, která nejsou nijak přetěsňována a vzduch pro spotřebič je dodáván tzv. průvzdušností oken (laicky řečeno - pokud i zavřenými okny dostatečně táhne průvan). V takovýchto případech se průvzdušnost vypočítá a zdokumentuje a není třeba vytvářet další ventilační otvory.


Na závěr je třeba sdělit, že některé i nedávno nainstalované kotle (tzn. vlastně téměř nové, či zánovní kotle, instalované do 1. srpna 2013) neodpovídají současným zpřísněným technickým pravidlům a je nutné nechat jejich instalaci posoudit (např. v rámci běžné roční servisní prohlídky, bez dalších zvýšených nákladů) a učinit následně opatření k obnovení bezpečnosti plynového spotřebiče.Chcete se ujistit, že je Váš kotel bezpečný? Kontaktujte nás!

Poslední příspěvky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
bottom of page